Πρόεδρος :
Καλλίλας Γιαννούλης

Α’ Αντιπρόεδρος :
Παπαμακάριος Γιώργος

Β’ Αντιπρόεδρος :
Νικητόπουλος Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας :
Φίλιππας Εμμανουήλ

Ταμίας :
Γονίδης Ιωάννης

Γενικός αρχηγός Ποδοσφαίρου :
Γονιδάκης Ιάκωβος

Έφορος Ποδοσφαίρου :
Γεωργούλης Γεώργιος

Γενικός Αρχηγός Μπάσκετ :
Χούρσογλου Νικόλαος

Γενικός Αρχηγός Ακαδημιών Μπάσκετ :
Γονιδάκης Αντώνιος

Γενικός Γραμματέας Ακαδημιών Μπάσκετ :
Σταυρόπουλος  Ιωάννης-Άγγελος

Έφορος Μπάσκετ :
Μαραγκάκης Σπυρίδων

Μέλη :
Γεωργούλης Ιωάννης

Μέλη :
Γονιδάκης Κων/νος